Praca w Irlandii

Raj dla biznesu

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z kosztami, zwłaszcza opłaceniem podatków różnego typu. W Irlandii prowadzeniu swojego biznesu sprzyjają niższe podatki oraz uproszczona procedura rozliczeń i administracji. Zaletą jest VAT na poziomie 21% oraz liczne zwolnienia i preferencyjne stawki podatku od towarów i usług, jak na przykład zerowy podatek na obuwie i odzież dla dzieci.

BiznesSytuacja ta prowadzi wręcz do absurdu, kiedy to mnóstwo firm prowadzi swoją działalność podając Republikę Irlandii za siedzibę główną z uwagi an niższe podatki działalności gospodarczej, tak jest między innymi w przypadku koncernów IT, czy farmaceutycznych. Również Polacy poznali się na łatwości i opłacalności prowadzenia firm z rejestracją w Irlandii. Na uwagę zasługuje zwolnienie z podatku działalność o charakterze wytwórczych i artystycznym. Istotne znaczenie ma to, że Polacy korzystając z uprawnień obywatela Unii Europejskiej mają te same uprawnienia w założeniu firmy, jak Irlandczycy.

Sama rejestracja działalności wygląda nieco inaczej jak w Polsce, bo odbywa się na podstawie tak zwanego pozwolenia na prowadzenie działalności, do którego wydania jest przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających między innymi rzetelność przyszłego biznesmena. Do zalet biznesu w Irlandii należy duże wsparcie państwa w zakresie zatrudnienia pracowników, jak też dofinansowanie nowych technologii. Jednym z minusów funkcjonowania firmy w Irlandii jest irlandzki system prawa zwyczajowego, który niemal wymusza na obcokrajowcach skorzystanie z usług prawnych i doradczych miejscowych prawników.